اعضای هیئت مدیره

مرتضی علیخانی

رئیس هیئت مدیره

09141093039


جعفر خلیلی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

09183160172


خانم شراره طاهری

عضو هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان

09181116349


علی اعتدادی

عضو هیئت مدیره

09125886462


اسامی معاونین:

 • مرتضی علیخانی- معاونت توسعه و پشتیبانی
 • امیرحسین عظیمیان- معاونت مالی و اقتصادی

 

اسامی مدیران:

 •  وحید کرمی حشمت- مدیر تولید
 •  مسعود اردویان- مدیر فنی و مهندسی
 • حامد بیکی- مدیر کیفیت
 •  مهدی کاظمی- مدیر بازرگانی
 •  محمدحسن بهرامی- مدیر فروش
 •  سحر سموات- مدیر فناوری اطلاعات
 •  سیدامین اشرف- مدیر برنامه ریزی
 •  مسعود رضاوند- مدیر اداری
 • احمد عرفانی نیا- مدیر دریافت و بهبود شیرخام
 •  حسینن حکمتیان- مدیر مالی
 •  مهدی مخدومی- مدیر حسابرسی
 • حمید رحمنی- مدیر صادرات
 •  فردین سلگی- مدیر تحقیق و توسعه
 •  سیدضیا موسوی- مدیر روابط عمومی