اعضای هیئت مدیره

سید محمود حسینی منزه

رئیس هیئت مدیره

09181116349


جعفر خلیلی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

09183160172


علی اعتدادی

عضو هیئت مدیره

09125886462


مرتضی علیخانی

عضو هیئات مدیره و معاونت توسعه و پشتیبانی

09141093039


اسامی معاونین:

 • مجتبی حاجی بابایی- معاونت بهره برداری
 • امیرحسین عظیمیان- معاونت مالی و اقتصادی

 

اسامی مدیران:

 •  اصغر ترابی- مدیر تولید
 •  مسعود اردویان- مدیر فنی و مهندسی
 •  حسنیه السادات موسوی- مدیر کیفیت
 •  مهدی کاظمی- مدیر بازرگانی
 •  محمدحسن بهرامی- مدیر فروش
 •  سحر سموات- مدیر فناوری اطلاعات
 •  سیدامین اشرف- مدیر برنامه ریزی
 •  مسعود رضاوند- مدیر اداری
 •  علی عبدالملکی- مدیر دریافت و بهبود شیرخام
 •  حسینن حکمتیان- مدیر مالی
 •  مهدی مخدومی- مدیر حسابرسی
 • حمید رحمنی- مدیر صادرات
 •  اصغر ترابی - مدیر تحقیق و توسعه
 •  سیدضیا موسوی- مدیر روابط عمومی