مناقصه ها

اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۲

برگ شرایط مناقصه خرید انواع کارتن پنیر UF و شیر سه گوش شماره ۱۴۰۲/۴

کارتن پنیر – سربرگ
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۲

برگ شرایط مناقصه خرید ۰۰۰ /۹۵۰ عدد دایکات شیر و خامه ۲۰۰ سی سی اسلیم شماره ۱۴۰۲/۵

کارتن شیر و خامه- shir slim-27adad khame200-slim
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۲

برگ شرایط مناقصه خرید انواع سطل های ای ام ال مناقصه شماره ۱۴۰۲/۷

سطل پنیر
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۲

برگ شرایط مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان ۱۴۰۲/۱

سرویس ایاب و ذهاب