مدیرعامل پگاه در جلسه بررسی عملکرد پگاه فارس رکورد زنی‌تازه پگاه در دریافت شیر خام

مدیرعامل پگاه در جلسه بررسی عملکرد پگاه فارس رکورد زنی‌تازه پگاه در دریافت شیر خام

مدیرعامل پگاه در جلسه بررسی عملکرد پگاه فارس
رکورد زنی‌تازه پگاه در دریافت شیر خام

با اقدامات و برنامه‌های تازه پگاه، سال ۹۸ رکوردزنی دریافت شیرخام که برای آخرین بار در سال ۹۳ بدست آمده بود، کسب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران(پگاه)، عبداله قدوسی مدیرعامل هلدیینگ پگاه بابیان این خبر در جلسه بررسی عملکرد شرکت پگاه فارس گفت:
در بخش صادرات هم با ۴۵ درصد رشد وزنی و دو برابر شدن سود سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رکوردهای مناسبی را ثبت کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اهمیت سلامت و کیفیت محصولات در شرایط کنونی هم افزود: جهش تولید در بخش مواد غذایی و صنایع لبنی هدفی است که امسال اجرایی خواهیم کرد.

گفتنی است در این نشست
مصوبات جلسات قبلی هیئت عالی نظارت و نتایج بدست آمده از سوی مدیرعامل مرور و روند پیگیری مابقی مصوبات به شور گذاشته شد.