مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جمع خبرنگاران: تخفیف۲۱ درصدی پگاه به بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جمع خبرنگاران: تخفیف۲۱ درصدی پگاه به بازنشستگان

خدمت تازه پگاه با رعایت منزلت بازنشستگان اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران، اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت:
تخفیف ۲۱ درصدی پگاه با رعایت شان بازنشستگان اجرایی می شود.

و ی توضیح داد: این تخفیف ویژه در فاکتورهای انها و هنگام خرید از فروشگاه‌های افق کوروش نشان داده خواهد شد.

وی تاکید کرد: این مدل بدون اطلاع فروشنده و با رعایت شان بازنشستگان توسط همان کارت‌های معمول بازنشستگان اجرایی شده است .

افتخاری خبر داد: طی توافق صورت گرفته میان شرکت پگاه با این فروشگاه، کلیه محصولات شرکت پگاه با تخفیف ویژه ۲۱ درصدی به این عزیزان فروخته می‌شود تا بخشی از هزینه‌های این قشر مهم جامعه جبران و قدرت خرید آنها افزایش یابد.

🔷روابط عمومی پگاه