شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان واحد تولیدی برتر و نمونه استان شد

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان واحد تولیدی برتر و نمونه استان شد

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در همایشی که توسط اداره نظارت استان همدان در مرکز  همایش های دانشکده علوم پزشکی استان همدان برگزار شد به عنوان واحد تولیدی برتر و نمونه استان انتخاب شد. جناب آقای مهندس محمود دوستی مدیرعامل محترم شرکت، پس از دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد تولیدی برتر استان اظهار داشتند که این نشان با تلاش و همدلی کلیه پرسنل خدوم شرکت نائل گردیده است