دیدار مدیرعامل محترم شرکت صنایع ایران با وزیر محترم صنعت

دیدار مدیرعامل محترم شرکت صنایع ایران با وزیر محترم صنعت

دیدار مدیرعامل محترم شرکت صنایع ایران با وزیر محترم صنعت ؛ معدن و تجارت ؛ در این دیدار دکتر رحمانی وزیر صمت ضمن تاکید بر ضرورت توجه به تولید داخل ؛ تولید محصولات لبنی سالم و با کیفیت را بسیار با اهمیت توصیف کرده و‌ اعلام نمودند وزارت صمت از تولید داخل بخصوص محصولاتی که مصرف آن برای مردم‌ کشورمان بسیار مهم می باشد قطعا حمایت خواهد نمود و تمام تلاش وزارتخانه معطوف به حل مشکلات ؛ تسهیل مقررات و رفع موانع خواهد بود . مهندس قدوسی نیز در این دیدار ضمن ارایه گزارشی از وضعیت تولید و صادرات فراورده های لبنی و جایگاه پگاه در منطقه علیرغم محدودیت های حادث شده از تحریم ها پرداخت و دستاوردهای شرکت صنایع شیر ایران را در راه رونق تولید و اشتغال تشریح نمودند و از وزیر محترم درخواست حمایت های بیشتر برای رفع موانع و محدودیت ها به منظور تداوم رونق تولید داشته اند.