دریافت لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه استان توسط جناب آقای مهندس منعام

دریافت لوح تقدیر مدیر کیفیت نمونه استان توسط جناب آقای مهندس منعام

جناب آقای مهندس منعام در همایشی که توسط اداره نظارت استان همدان در مرکز  همایش های دانشکده علوم پزشکی استان همدان برگزار شد به عنوان مدیر کیفیت نمونه استان انتخاب گردید و لوح تقدیر این افتخار را دریافت نمود.

گفتنی است شرکت شیر پاشتوریزه پگاه همدان هر ساله موفق به دریافت این عنوان توسط واحد کیفیت شرکت می گردد.