بازدید جناب آقای دکتر رومی مدیرعامل هولدینگ صنایع غذایی دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان

بازدید جناب آقای دکتر رومی مدیرعامل هولدینگ صنایع غذایی دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان

جناب آقای دکتر رومی مدیرعامل هولدینگ صنایع غذایی دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان بازدید نمودند. طی جلسه ای که با حضور ایشان و جناب آقای مهندس دوستی مدیر عامل محترم شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان و کلیه معاونین و مدیران شرکت برگزار گردید پیرامون موضوعات و مباحث مختلف صحبت شد و ضمن ایجاد تغییرات در ترکیب اعضای هیت مدیره به بیان برخی نکات در راستای هم افرایی در مجموعه هلدینگ تاکید داشتند. همچنین برای ارتقا بخش تولید ، کیفیت و تحقیق و توسعه راهکارهای لازم را ارائه و بر لزوم همکاری بخش تولید و فروش و تلاش برای افزایش سهم بازار و سودآوری در مجموعه عظیم صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کردند.
گفتنی است در این نشست از زحمات جناب آقای حمید بادامی ریئس هیئت مدیره پگاه همدان تقدیر و تشکر بعمل آمد.