پیوندهای مفید
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيwww.behdasht.gov.ir
وزارت آموزش و پرورشwww.medu.ir
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانwww.isiri.org
انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشورwww.nnftri.ac.ir
وزارت صنعت معدن و تجارتwww.moc.gov.ir
اتحاديه دامداران ايرانwww.damdaraniran.com
اتحاديه تعاونيهاي توليد كنندگان فرآورده هاي لبني ايران-گستره خاورwww.iudp.ir
انجمن دارندگان نشان استاندارد ايرانwww.iranadna.com
انجمن مديريت كيفيت ايرانwww.iranqms.com
انجمن علوم و صنايع غذايي- فودتكwww.forum.foodtec.ir
شبكه خبري صنايع غذايي ايران- فودناwww.foodna.ir
A WORLD OF FOOD AND DRINKwww.foodbev.com
پورتال جامع صنايع غذاييwww.foodtec.ir
اولين وب سايت خبري صنايع غذايي ايرانwww.iranfoodnews.ir
وب سايت خبري صنعت غذا و كشاورزيwww.agrofoodnews.com
مرجع صنايع غذايي ايرانwww.foodkeys.com
سايت تخصصي صنعت شيرايرانwww.milkindustry.ir
كتابهاي مربوط به شير و صنعت لبنياتwww.woodheadpublishing.com
اداره کل بیمه سلامت استان تهرانwww.th.ihio.gov.ir
فودپرس-پایگاه اطلاع رسانی صنعت غذا و کشاورزیwww.foodpress.ir