نشست مشترک دکتر خجسته نماینده استان همدان با مدیرعامل صنایع شیر ایران و مدیرعامل شرکت شیر پگاه همدان و هیئت همراه در شرکت شیر پگاه همدان

نشست مشترک دکتر خجسته نماینده استان همدان با مدیرعامل صنایع شیر ایران و مدیرعامل شرکت شیر پگاه همدان و هیئت همراه در شرکت شیر پگاه همدان

نشست مشترک دکتر خجسته نماینده استان همدان با مدیرعامل صنایع شیر ایران و مدیرعامل شرکت شیر پگاه همدان و هیئت همراه در شرکت شیر پگاه همدان

دکتر خجسته نماینده محترم مردم استان همدان در مجلس طی نشستی با مدیرعامل محترم شرکت صنایع شیر ایران، مدیرعامل محترم شرکت شیر پگاه همدان و هیئت همراه به طرح موارد و مشکلات صنعت لبنیات خصوصا در دوره اخیر پرداختند.
دکتر ابراهیم حسینی مدیرعامل محترم شرکت صنایع شیر ایران با اشاره به موارد مختلف از جمله اهمیت تامین کافی و قیمت مناسب شیر خام جهت تولید کارخانجات لبنی و همچنین مشکلات تامین مواد اولیه و برخی اقلام وارداتی در اوضاع کنونی، بر لزوم همکاری نماینده مردم استان جهت نیل به اهداف صنعت لبنیات و پایداری این صنعت تاکید نمود.
دکتر محمود دوستی مدیرعامل محترم شرکت شیر پگاه همدان با ارائه مطالبی در مورد این شرکت، بر اهمیت پایداری شرکت و نیز ضرورت حفظ منابع انسانی شاغل در شرکت افزود و بیان داشت این شرکت حدود 400 نیروی مستقیم و غیر مسقیم دارد و تلاش دارد که در این شرایط تمامی افراد را حفظ نماید.
دکتر مطلق معاونت محترم بازاریابی و هماهنگی توزیع و فروش شرکت صنایع شیر ایران و همچنین مهندس امجدی معاونت محترم تحقیق و توسعه شرکت، ضمن تایید سخنان گفته شده، مواردی را عنوان نمودند. در ادامه دکتر خجسته ضمن بیان مطالبی از اوضاع و احوال کنونی، موافقت و آمادگی خود را جهت بهبود و سامان دادن به شرایط کنونی تولیدات لبنی استان اعلام نمودند. سپس از خطوط تولید و انبارها بازدید بعمل آوردند