در ۲ رویداد مختلف انجام شد:

در ۲ رویداد مختلف انجام شد:

🔴تقدیر از همکاران بازرگانی پگاه همدان

🔹مراسم تقدیر از همکاران بازرگانی و بررسی بازار، در شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان، برگزار شد.

🔸به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، جعفر خلیلی مدیرعامل پگاه همدان در مراسم تقدیر از همکاران بازرگانی گفت: این شرکت رتبه دوم تامین و خرید بهینه را درمیان شرکت‌های گروه صنایع شیر ایران، کسب کرده است.

🔹وی تصریح کرد: این رتبه در ارزیابی معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی صنایع شیر ایران در اسفند ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰، به‌دست آمده است.

🔸وی افزود: چگونگی خرید مواد اولیه و تجهیزات، در میزان کیفیت فرآورده‌های لبنی تاثیر مستقیم دارد که به نوعی در بازده اقتصادی، تاثیرگذار خواهد بود.

🔹در رویداد دیگری، با حضور مدیران شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان، وضعیت حضور محصولات پگاه در شهر همدان، ارزیابی شد.

🔸معاونت بهره‌برداری شرکت، بازارگردی با هدف رفع موانع فروش و افزایش سهم بازار را از اولویت‌های شرکت، برشمرد.

🔹در این برنامه که جمعی از مدیران شرکت و پخش سراسری بازار شعبه همدان نیز حضور داشتند، وضعیت حضور محصولات پگاه در فروشگاه‌ها، ارزیابی شد.
#پگاه
#شرکتصنایعشیر_ایران