در راستای ارزیابی عملکرد شرکت‌ تابعه پگاه انجام شد:برگزاری مجمع شرکت پگاه همدان

در راستای ارزیابی عملکرد شرکت‌ تابعه پگاه انجام شد:برگزاری مجمع شرکت پگاه همدان

مجمع عادی سالانه شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان ، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، این مجمع، به ریاست محمدعلی کارگر مطلق، حسن زنوزی، قربانعلی خاتم به‌عنوان ناظر و با حضور مدیران و کارشناسان حسابرسی داخلی و امور مجامع صنایع شیر ایران و نمایندگان سهامدار، برگزار شد.

در مجمع پگاه همدان، پس از گزارش‌ بازرس قانونی، گزارش هیات مدیره از عملکرد منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ نیز، ارائه شد.

در این جلسه، هیئت رئیسه پس از بررسی و تبادل نظر، صورت‌های مالی را تصویب کرد.