تقدیر و تجلیل از همکاران بهبود و تامین شیر خام پگاه همدان

تقدیر و تجلیل از همکاران بهبود و تامین شیر خام پگاه همدان

مدیر عامل پگاه همدان از پرسنل واحد بهبود و تامین شیر خام شرکت تقدیر بعمل آورد .

مدیر عامل پگاه همدان در جمع همکاران بهبود شیر خام شرکت گفت : افزایش کیفیت شیر خام باید به صورت جدی دنبال شود
جعفر خلیلی مدیر عامل شرکت شیر پگاه همدان افزودند کیفیت شیر خام تاثیر بسزایی در میزان کیفیت فراورده های تولیدی آن دارد . کیفیت ترکیبات شیر ، کیفیت بهداشتی ، سلامت دام و میزان آلو دگی های مختلف در هریک می تواند نقش چشمگیری در تولید شیر و کیفیت تولیدی داشته باشد . ودر نتیجه در بازده اقتصادی حاصل از تولید فراورده های شیری تاثیر گذار خواهد بود .
در ادامه راهکارهای تحقق برنامه های تامین شیر خام در سال جاری شرکت بررسی شد .

گفتنی است بر اساس رتبه بندی شرکت ها در حوزه تامین و بهبود شیر خام ، پگاه همدان رتبه سوم شرکت صنایع شیر ایران پگاه را کسب نمود و از همکاران بهبود و تامین شیرخام تقدیر بعمل آوردند .