بازدید معاون محترم رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران و هیئت همراه از شرکت شیر پاستوریزه همدان

بازدید معاون محترم رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران و هیئت همراه از شرکت شیر پاستوریزه همدان

سرکار خانم دکتر پیروزبخت معاون محترم رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران و هیئت همراه ایشان از شرکت شیر پاستوریزه همدان بازدید بعمل آوردند. در این بازدید ابتدا جناب آقای مهندس دوستی مدیر عامل محترم شرکت شیر پگاه همدان ضمن عرض خیرمقدم و خوش آمد گویی به ارائه توضیحاتی در خصوص معرفی شرکت و فعالیت ها و افتخارات شرکت شیر پگاه همدان پرداختند و برخی مشکلات صنایع لبنی را بیان نمودند. در ادامه جناب آقای مهندس مددی مدیرکل اداره استاندارد استان همدان سخنرانی نمودند و بیان داشتند که شرکت شیر پگاه همدان موفق به کسب عنوان واحد نمونه استاندارد استانی در سال گذشته شده است. سپس سرکار خانم دکتر پیروزبخت به ارائه مطالب مهمی در خصوص استاندارد ها و صنایع تولیدی پرداختند و راهکارهایی در خصوص مشکلات صنایع لبنی ارائه نمودند.

سپس سرکار خانم دکتر پیروزبخت و هیئت همراه ایشان از کلیه سالن های تولیدی شرکت پگاه همدان بازدید نمودند و توضیحات کامل در خصوص روند تولید محصولات خدمت ایشان ارائه گردید.