parallax background
پگاه مسیرهای ارتباطاتی متنوعی را برای ارتباط گیری مخاطبان و مصرف کنندگان خود در نظر گرفته
تا با هرنوع سلیقه و امکاناتی بتوانید با ما در ارتباط باشید. اگر علاقمند به ارسال نامه، تماس تلفنی، یا ارتباطات جدیدتری از
جنس شبکه‌های اجتماعی هستید، یکی از مسیرهای پیشنهادی زیر را انتخاب کنید. اگر هم علاقمند بودید از فرم زیر این
صفحه می توانید برای ارسال نظرات و پیشنهادهای خود استفاده کنید تا دیدگاه شما در هر بخشی به مدیران و معاونین منتقل شود.
کد اقتصادی: 411181535695
شناسه ملی: 10861132607
شماره ثبت: 5420
اطلاعات تماس
آدرس
همدان بلوار سردار شهید حسین همدانی - شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
کدپستی: 6513939518
اطلاعات تماس
صندوق پست الکترونیکی
info.hmd@irandairy.ir
اطلاعات تماس
تلفن‌های تماس
(+98) 081 32569171-75
فکس: 32569169 081
ارسال پیام کوتاه: 30007890
اطلاعات تماس
شبکه های اجتماعی
اینستاگرام: