ردیفعنوان استانداردشماره
۱۰۱تعیین وزن مخصوص شیر ( روش لاکتودانسی متر )۶۳۸
۱۰۲میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- آماده سازی آزمایه،سوسپانسیون اولیه و رقتهای اعشاری برای آزمون۵-۸۹۲۳
۱۰۳خوراک دام و طیور -اندازه گیری مادورامایسین آمونیوم به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با فاز معکوس با استفاده از مشتق سازی پس ستونی۱۴۴۰۵
۱۰۴خوراک دام و طیور -اندازه گیری نیکاربازین با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا- روش آزمون۱۴۴۰۳
۱۰۵خوراک دام و طیور آبزیان -دی کلسیم فسفات ویژگی ها و روشهای آزمون۲۵۱۳
۱۰۶قابلیت ردیابی در زنجیره خوراک دام وموادغذایی-اصول کلی و الزامات پایه برای طراحی و پیاده سازی سیستم۱۳۸۱۰
۱۰۷خوراک دام-پیش نیازهای ایمنی تولید خوراک دام در واحد های تولید کننده-راهنما۱۳۸۰۳
۱۰۸میکروبیولوژی موادغذایی و خوراک دام-روش جامع برای جستجو،شناسایی و شمارش گونه های کمپیلوباکتر۳-۹۶۶۱
۱۰۹خوراک دام-غربال گری میکروبیولوژی برای مواد غذایی پرتودیده با استفاده از روش LAL/GNB۱۳۷۷۳
۱۱۰خوراک دام، طیور و آبزیان ـ اندازه گیری مقدار ازت و محاسبه مقدار پروتئین خام ـ قسمت۲۱۰۷۰۳
۱۱۱مکانهای شیر دوشی – آیین کار۵۵۶۱
۱۱۲تاسیسات ماشین شیردوش- ساختار و عملکرد۲۹۰۴
۱۱۳تاسیسات ماشین شیردوش- آزمونهای مکانیکی۲۹۰۵
۱۱۴آیین کار شیر دوشی۳۵۵۰
۱۱۵دامداری ـ جایگاه نیمه باز دام مشخصات فنی و بهداشتی۶۸۷۳
۱۱۶دام-واژه نامه۹۲۸۶
۱۱۷شیر و فراورده های آن -راهنمای نمونه برداری۳۲۶
۱۱۸روشهای آزمون آفلاتوکسین B و G در مواد غذایی۲۷۱۱
۱۱۹خوراک دام ، طیور و آبزیان – نمونه برداری۷۵۷۰
۱۲۰راهنمای تولید ،فرآوری ، برچسب گذاری و بازاریابی مواد غذایی ارگانیک۱۱۰۰۰
۱۲۱شیر و فرآورده های آن- واژه ها (تجدیدنظر(۱۷۵۶
۱۲۲شیر و فرآورده های آن – شیرخام – ویژگیها و روشهای آزمون(تجدیدنظر(۱۶۴
۱۲۳شیرخام-آزمون های میکروبی -روش جستجوی استرپتوکوکوس آکالاکتیه۶۱۱۱
۱۲۴مخازن حمل شیر و فرآورده‌های آن - ویژگیها۴۴۸۳
۱۲۵روش اندازه‌گیری مقدار مس در خوراک دام و طی۲۹۹۹
۱۲۶ساختمان سیلوی علوفه –ویژگیها۲۶۷
۱۲۷بازرسی بهداشتی دام زنده۱۰۲۷
۱۲۸خوراک دام ،طیور و آبزیان -اندازه گیری مقدار فسفر در خوراک دام -روش طیف سنجی ۵۱۳
۱۲۹دانه ذرت (جهت تغذیه دام و طیور)۱۴۴۵
۱۳۰خوراک دام-مواد اولیه با منشاء گیاهی۹۲۸۸
۱۳۱خوراک دام-گیاهان علوفه ای مورد استفاده برای تغذیه دام-مشخصات علمی وفنی۸۲۷۷
۱۳۲مشخصات فنی بهداشتی انبار علوفه دام۵۷۴۶
۱۳۳خوراک دام -راهنمای پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر ونقاط کنترل بحرانی (HACCP) در کارخانه های خوراک دام۱۱۱۰۲
۱۳۴سیستم های سرد کردن و نگه داری شیر در دام داریها-الزامات۸۹۴۷
۱۳۵خوراک دام و طیور و آبزیان -دی کلسیم فسفات -ویژگی ها و روشهای آزمون۲۵۱۳
۱۳۶ویژگیها و روشهای آزمون سبوس برنج جهت تغذیه دام و طیور۲۵۱۴
۱۳۷مشخصات بهداشتی اماکن عرضه و فروش فرآورده های پروتئینی با منشاء دامی۵۷۴۴
۱۳۸خوراک دام و طیور-یونجه خشک-ویژگیها۸۰۱۷
۱۳۹خوراک دام و طیورو آبزیان-علوفه ذرت سیلو شده -ویژگیها و روشهای آزمون۲۶۸
۱۴۰کنجاله سویا (جهت مصرف در خوراک دام و طیور)۸۰۰
۱۴۱خوراک دام و طیور و آبزیان-الزامات کیفی۹۵۴۰
۱۴۲روش آزمون نمک در خوراک دام و طیور۲۷۵۵
۱۴۳تاسیسات ماشین شیردوش- آزمونهای مکانیکی۲۹۰۵
۱۴۴شیر-یاخته های پیکری-قسمت اول -روش میکروسکوپی(روش مرجع)۱-۵۰۲۸
۱۴۵باقی مانده داروهای دامی - واژه نامه۵۵۹۱
۱۴۶خوراک دام - مکمل ویتامینی و معدنی - ویژگی ها- روش های آزمون۱۳۵۷۸
۱۴۷روش نمونه‏برداری برای کنترل باقیمانده داروهای دامی در ماهی‏، شیر، تخم‏مرغ و فرآورده‏های آنها۵۹۵۸
۱۴۸پیت وباگاس نیشکر برای مصرف در خوراک متراکم دامد۱۳۷۸