تماس با ما

آدرس: همدان – بلوار سردار شهید حسین همدانی پست الکترونیک : info.hmd@irandairy.ir تلفن : 75 – 32569171 ( 81 ۹۸+) فاکس : 32569169 ( 81 ۹۸+)